logo
Dette brukernavnet fikk du av Domene AS i en epost "Viktig Kontoinformasjon" ved opprettelse av domenet og benyttes til kontrollpanelet ditt.

Epostpassord kan ikke tilbakestilles her. Trenger du nytt epostpassord oppdateres det via kontrollpanelet til domenenavnet.

Husker du ikke innloggingen din til kontrollpanelet fortsetter du denne prosessen eller kontakter den som har ansvar for domenenavnet hos deg.